english spain german polish french
cows

wastered

WASTEred Projekt ma na celu promowanie stosowania preparatu LODOred, nowego i eko-innowacyjnego produktu, w przemyśle spożywczym, ubojniach, przetwórstwie mięsa i przetworów mlecznych firm - w celu zmniejszenia dużej ilości osadów ściekowych wytwarzanych w ściekach przyzakładowych oczyszczalni. Spodziewana redukcja ilości osadu zmniejszy oddziaływanie na środowisko w tych sektorach, jak również koszty związane z zagospodarowaniem osadów.

You are here:     O PROJEKCIE streszczenie

Streszczenie

Projekt WASTEred  rozpoczyna wdrażanie produktu LODOred na ryneku europejskim jako eko-innowacyjnego rozwiązania w celu zmniejszenia odpadów powstających w oczyszczalni ścieków zakładów mięsnych i przemysłu mleczarskiego, jako że te dwa sektory generują w przemyśle spożywczym największe ilości osadów, których zagospodarowanie pochłania nawet do 50% kosztów operacyjnych i 65% kosztów z tutułu wpływu na środowisko . Ponadto, ilość osadów wytwarzanych w Europie rośnie, polityka ochrony środowiska jest coraz bardziej zaostrzana i tanie sposoby utylizacji są coraz mniej dostepne ,  co zwiększa atrakcyjność produktu LODOred.


LODOred
 jest produktem przyjaznym dla środowiska, innowacyjnym i efektywnym kosztowo służacym do zmniejszenia ilości powstającego osadu. Wykonany jest z elementów w pełni biodegradalnych, a jego skład , nie zawierający substancji niebezpiecznych, jest ściśle określony. Dlatego, ze względu na swój charakter, nie jest klasyfikowany jako preparat niebezpieczny zgodnie z normami Unii Europejskiej (2001/60/WE w sprawie ujednolicenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych). LODOred jest opracowany i przeznaczony do wykorzystania w aerobowych oczyszczalniach ścieków, działa poprzez wpływ na metabolizm organizmów mikrobiologicznych , zwiększenie efektywności oczyszczania biomasy, wraz z obniżeniem produkcji biomasy, prowadząc tym samym do znacznego obniżenia i stabilizacji osadów . To zostało już wprowadzone w miejskich oczyszczalniach w wielu państwach europejskich , takich jak Niemcy, Hiszpania i Polska, gdzie uzyskano radykalną redukcję ilości powstających osadów. Ponadto, zużycie polimeru zostało również znacznie zmniejszone. Skutkuje to oczywiście redukcją kosztów, które najczęściej w oczyszczalniach ścieków komunalnych wynoszą 2-3 € za każde 1€ przeznaczone na LODOred.

 

Projekt obejmuje kilka pakietów prac,  szereg prowadzonych działań : analiza barier technicznych i handlowych , określenie obszarów stosowania ,  analiza kosztów i korzyści, działania promocyjne oraz  krajowe case studies, szkolenia specjalistyczne oraz program budowania potencjału środowisk i potencjalnych klientów. Planowane są :  promowanie i rozpowszechnianie strategii wprowadzania na rynek prezentacja sukcesów, analizy kosztów i korzyści, warsztaty promocji i dystrybucji narzędzi (np. wytyczne dla użytkownika), które będą najpierw  będą realizowane w  Polce, Hiszpanii i Niemczech, a później w innych najważniejszych rynkach Europy.
.