english spain german polish french
cows

wastered

WASTEred Projekt ma na celu promowanie stosowania preparatu LODOred, nowego i eko-innowacyjnego produktu, w przemyśle spożywczym, ubojniach, przetwórstwie mięsa i przetworów mlecznych firm - w celu zmniejszenia dużej ilości osadów ściekowych wytwarzanych w ściekach przyzakładowych oczyszczalni. Spodziewana redukcja ilości osadu zmniejszy oddziaływanie na środowisko w tych sektorach, jak również koszty związane z zagospodarowaniem osadów.

You are here:     BIBLIOTEKA

1 - Flyer

2 - Poster wastered

3 - instrukcja uytkownika

4 - Project presentation

5 - Product presentation

6 - WASTEred results IRTA

7 - WASTEred products presentation IRTA

8 - WASTEred_  project presentation